شماره تماس :
42561100-011

مازندران-شهرک صنعتی جویبار

locationCreated with Sketch Beta. locationCreated with Sketch Beta.

تاثیرات بازیافت پلاستیک بر محیط زیست ایران

تاثیرات بازیافت پلاستیک بر محیط زیست ایران


ایران در سال‌های اخیر با افزایش تولید و مصرف پلاستیک مواجه شده است. این امر باعث ایجاد مشکلات زیست‌محیطی زیادی در کشور شده است.

اهمیت بازیافت پلاستیک بر محیط زیست ایران

بازیافت محیط زیست

بازیافت پلاستیک مزایای زیادی برای محیط زیست ایران دارد. برخی از این مزایا عبارتند از:

  • کاهش آلودگی محیط زیست:  بازیافت پلاستیک باعث کاهش آلودگی محیط زیست می‌شود. پلاستیک می‌تواند صدها سال در محیط زیست باقی بماند و باعث آلودگی هوا، آب و خاک شود. بازیافت پلاستیک از این آلودگی جلوگیری می‌کند.

  • صرفه‌جویی در منابع طبیعی: بازیافت پلاستیک باعث صرفه‌جویی در منابع طبیعی می‌شود. پلاستیک از منابع طبیعی مانند نفت و گاز تولید می‌شود. بازیافت پلاستیک از نیاز به تولید پلاستیک جدید از منابع طبیعی جلوگیری می‌کند.

 

 

کاهش هزینه‌ها: بازیافت پلاستیک می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها شود. تولید پلاستیک جدید از منابع اولیه هزینه‌بر است. بازیافت پلاستیک از نیاز به تولید پلاستیک جدید از منابع اولیه جلوگیری می‌کند و می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها شود.  به طور کلی بازیافت  فرآیندی است که در آن زباله به مواد و اشیای جدید تبدیل می گردد. این یک جایگزین برای دفع زباله های معمولی است که می تواند مواد را ذخیره کند. این امر موجب حفظ بسیاری از منابع مورد استفاده ی انسان، به ویژه منابع انرژی شده و از آلودگی بیشتر محیط زیست جلوگیری می کند. در فرآیند بازیافت، مواد دور ریختنی بعد از استفاده، مثل آهن ، پلاستیک، کاغذ، شیشه، مقوا و…. را دوباره مورد بهره بری قرار داده و به مواد جدید مورد استفاده تبدیل می کنیم. این کار از هدر رفتن مقدار زیادی مواد اولیه و خام، انرژی و سرمایه های ملی جلوگیری می کند.

انواع آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از پلاستیک در ایران

 

پلاستیک می‌تواند باعث ایجاد انواع آلودگی‌های زیست‌محیطی در ایران شود. برخی از این آلودگی‌ها عبارتند از:

  • آلودگی هوا: پلاستیک می‌تواند در اثر سوزاندن، باعث آلودگی هوا شود. این آلودگی می‌تواند باعث افزایش بیماری‌های تنفسی شود.

  • آلودگی آب: پلاستیک می‌تواند وارد آب‌های سطحی و زیرزمینی شود و باعث آلودگی آب شود. این آلودگی می‌تواند باعث آسیب به آبزیان و سایر موجودات زنده شود.

  • آلودگی خاک: پلاستیک می‌تواند وارد خاک شود و باعث آلودگی خاک شود. این آلودگی می‌تواند باعث آسیب به گیاهان و حیوانات شود.

راهکارهای افزایش اهمیت بازیافت پلاستیک بر محیط زیست ایران

برای افزایش اهمیت بازیافت پلاستیک بر محیط زیست ایران، می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:

  • آموزش عمومی در مورد اهمیت بازیافت پلاستیک: آموزش عمومی در مورد اهمیت بازیافت پلاستیک می‌تواند به افزایش آگاهی مردم و انگیزه آنها برای بازیافت پلاستیک کمک کند.

  • ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بازیافت پلاستیک: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بازیافت پلاستیک، مانند جمع‌آوری و تفکیک پلاستیک، می‌تواند به افزایش میزان بازیافت پلاستیک کمک کند.

  • ارائه تسهیلات مالی برای بازیافت پلاستیک: ارائه تسهیلات مالی برای بازیافت پلاستیک، مانند پرداخت هزینه‌های جمع‌آوری و تفکیک پلاستیک، می‌تواند به افزایش میزان بازیافت پلاستیک کمک کند.

نتیجه‌گیری

بازیافت پلاستیک یکی از راه‌های مهم کاهش مشکلات زیست‌محیطی ناشی از پلاستیک در ایران است. با افزایش میزان بازیافت پلاستیک، می‌توان از آلودگی محیط زیست، صرفه‌جویی در منابع طبیعی و کاهش هزینه‌ها جلوگیری کرد.

به طور کلی بازیافت  فرآیندی است با اهمیت که در آن زباله به مواد و اشیای جدید تبدیل می گردد. این یک جایگزین برای دفع زباله های معمولی است که می تواند مواد را ذخیره کند. این امر موجب حفظ بسیاری از منابع مورد استفاده ی انسان، به ویژه منابع انرژی شده و از آلودگی بیشتر محیط زیست جلوگیری می کند. در فرآیند بازیافت، مواد دور ریختنی بعد از استفاده، مثل آهن ، پلاستیک، کاغذ، شیشه، مقوا و…. را دوباره مورد بهره بری قرار داده و به مواد جدید مورد استفاده تبدیل می کنیم. این کار از هدر رفتن مقدار زیادی مواد اولیه و خام، انرژی و سرمایه های ملی جلوگیری می کند.

TurkeySaudi ArabiaRussiaUSA