معرفی مدیران

رهام-حبیبی

رهام حبیبی

مدیرعامل و سهامدار
سوابق تحصیلی :
پیام مدیر عامل :

در دنیای فراصنعتی امروز ، سازمان‌هایی در عرصه رقابت موفق اند که خلاقیت و نوآوری را شعار خود قرار داده و انعطاف در مقابل تغییرات محیطی را بعنوان بخشی از کسب و کار خویش قلمداد کنند. اگر امروز از نام شرکت شیمی پلاست شمال بعنوان نماد اعتماد یاد می‌شود و اگر خلاقیت در ارائه خدمات را مزیت کلیدی خود می‌دانیم به پشتوانه بیش از 16 سال تجربه و پیشتازی در صنعت بازیافت است. یاوری یکتای یگانه و تلاش جمعی مدیران و کارکنان شرکت شیمی پلاست شمال مهمترین پشتوانه ی ما در این راه بوده‌اند. بی شک حفظ رهاوردهای گذشته و همسوئی با تحولات و چالش‌های پیش‌رو نیازمند نگرشی جامع به تمامی عوامل پیش برنده، ارتقاء مستمر کمی و کیفی محصولات، بهره گیری از دانش و فناوری‌های نوین و تلاش مضاعف تمامی همکاران و پرسنل شرکت است.

عقیل حاجی هاشمی

ریس هیئت مدیره و سهامدار
سوابق تحصیلی :
مهدی تفاخری

مهدی تفاخری

مدیر کارخانه
سوابق تحصیلی :

مازیار کریمی

مدیر تولید و بهره وری
سوابق تحصیلی :
مازیار کریمی
سیاوش افراشته

سیاوش افراشته

مدیر واحد تحقیق و توسعه
سوابق تحصیلی :

فاطمه قاسمیان

مدیر برنامه ریزی تولید
سوابق تحصیلی :
فاطمه قاسمیان